Woningbouw

Bouw nu uw droomhuis, vanaf 300 euro per vierkante meter.

Het bouwen van uw woning, hoe gaat dat?

Download ook onze folder met referenties. Klik hier.

1. Voorbereiding

Wij bespreken uw wensen en verwachtingen van uw te bouwen woning.Vervolgens maken wij een schets van hoe wij begrijpen hoe u uw woning wilt hebben. Op basis van de schets maken wij een indicatieve prijsopgave op. Deze indicatieve prijsopgave geeft slechts globaal weer wat wij als prijs schatten voor de bouw van de woning.

2. Ontwerpen

Wij maken een volledige bestektekening (inclusief 3D aanzichten). Deze bespreken wij met u, waarop kleine aanpassingen kunnen volgen. De bestektekening is geschikt om in te dienen voor de bouwvergunning.

3. Berekenen & Financiering

Op basis van de bestektekening, maken wij een gedetailleerde kostencalculatie. De kostencalculatie geeft een gedetailleerd en gespecificeerd overzicht van de hoogte van de bouwsom. De te gebruiken materialen worden met u besproken. Wij begeleiden bij bancaire financiering, of financieren intern.

4. Bouwen

Het volledige dossier ter indiening bij het Ministerie van Openba- re Werken ten behoeve van het verkrijgen van de bouwvergunning wordt opgemaakt en ingediend. Ten slotte, voor start van de bouw, stellen wij op basis van de aanneemsom een professionele bouwovereenkomst op, waarin wij de rechten en verplichtingen wederzijds vastleggen, en garanties aan u bieden. Een uitgebreide projectomschrijving en bouwbestek maken deel uit van de bouwovereenkomst Hierna wordt met de bouw gestart en wordt uw woning conform de afspraken in de bouwovereenkomst opgeleverd.

Bouwprijs

Wij bouwen vanaf EUR 300 per vierkante meter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Interesse in bouwen met NGGC ?

Vul het formulier in en klik op verzenden. U kunt ook bellen met 425 644.